Emlak İşlerinizde Daima Başvuracağınız Doğru Adres...MCM ÖZPARLAR ... Hep Daha İyisini Sunar...

  • Telefon
  • 0533 120 29 16
Sıkça Sorulan Sorular | Özparlar İnşaat Emlak Otomotiv

Kurumsal

1.Almak istediğiniz ev için bütçe aralığınızı net bir şekilde belirleyin. ...2.Evin bulunduğu konum ve ulaşım imkanlarına dikkat edin. ...3.Evin son kullanıcı için teknik özelliklerine dikkat edin (Rutubet, yalıtım, ses yalıtımı vb..)Depreme dayanıklılığını kontrol edin.Özparlar İnşaat Emlak Otomotiv Her Zaman Yanınızda
 Yapı ruhsatı almak için aşağıdaki belgeler gereklidir.·       İmar durumu belgesi·       Tapu sureti·       Çap sureti·       Ruhsat dilekçesi·       Yola terk var ise terkli tapu sureti·       Aplikasyon krokisi·       T.U.S büro tescil belgesi·       Mimar büro tescil belgesiT.M.M.O vize alınacaklar:·       5 adet mimari proje·       5 adet statik proje·       5 adet elektrik projesi·       5 adet makina tesisat projesi·       Zemin etüd raporuNoterde Onaylatılacaklar:·       Mal sahibi taahhütnamesi·       T.U.S taahhütnamesi·       Sürveyan taahhütnamesi·       Aplikasyon taahhütnamesi
İskan Raporu ( Yapı Kullanma İzin Belgesi) Nedir ?Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Birimi tarafından düzenlenen, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belgeye İskan Raporu denir. İskan Raporu Nasıl Alınır?İnşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi, iskan raporu almak için dilekçe ile belediyeye başvurmalıdır. Başvuru alındıktan sonra, binanın ruhsat ve eklerine uygunluğu, Yapı Kullanma İzni Birimi teknik personelleri tarafından yerinde kontrol edilir. Herhangi bir teknik eksiklik olmadığı takdirde, inşaat sahibi veya müteahhit, MESKİ, TEDAŞ, Türk Telekomünikasyon A.Ş, Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü vb. kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporları ve yapının fenni sorumlusundan yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığına ve kontrol edildiğine dair noter onaylı taahhütnameyi alarak Yapı Kullanım İzni Amirliği’ne vermelidir. Teknik raporlar ve taahhütname verildikten sonra söz konusu yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Fakat taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.Yapı Kullanım İzni Nasıl Alınır ?Genel iskan raporu düzenlenmiş binadaki bağımsız bölüm sahipleri, kendisine ait bağımsız bölümün yapı kullanma izin belgesini almak için, 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak, yapı kullanma izni harçlarını, emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyip vergi dairesinden ilişiğini kesmelidir. Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektrik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.Önemli Uyarı: Yapı kullanma izni olmayan yapılar bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektirik ve telefon bağlantısı yapılamaz. İskan Raporu Alınırken Gerekli Belgeler Nelerdir ?Yapı kullanma izin dilekçesiTemel vizesi ( İlçe belediyesinden)Isı yalıtım vizesi ( İlçe belediyesinden)Toprak vizesi ( İlçe belediyesinden)Telekom vizesiKanal vizesiSıhhi tesisat ve kalorifer vizesiVergi ilişik kesme belgesi ( Her bağımsız bölüm için)SSK ilişik kesme belgesiFenni mesulden teknik raporYapı denetim şirket raporuÖn ve arka cephenin 13 x 18 ebadında ikişer fotoğrafıEnerji kimlik belgesi150 m2’nin üzerinde işyeri bulunan yapılar için harçSığınak raporuEmlak borcu yoktur yazısıÇevre raporuAsansörlü binalar için asansör kullanma izin belgesiTapu tescil belgesiDoğalgazın kontrol edildiğine dair yazıYangın merdiveni varsa,  yangın merdiveni veya yangın holu uygunluk raporu İSKAN RAPORUNUN ÖNEMİÖncelikle şunu belirtmekte fayda var, Türkiye’deki yapıların %60’ına yakınının iskan izni yoktur. Bunun nedeni ise, inşaatı yapan firma, inşaatı projesine uygun yapmamış olabilir veya kanuni prosedüre bağlı olarak ödenmesi gereken harçlar ödenmemiş olabilir. Peki iskan raporu neden önemlidir ?İşyeri Ruhtsat Müracatı İçin İskan Raporu Gereklidir :Eğer bir iş yeri kiralıyorsak, burada iskan izninin olması önemlidir. Aksi takdirde kiracı ticari faaliyetlerde bulunabilmek için, işyeri ruhsat müraacatında bulunamaz.v İskan raporu olmayan yapı hukuken ayıplıdır. Bu durumda kiracı isterse kira sözleşmesini feshedebilir.Banka Kredisini İçin İskan Raporu Gereklidir:İskan raporu alınmamış olan konutlara bankalar konut kredisi veremeyebiliyor.Elektrik, Su, Doğalgaz Abonelikleri İçin İskan Raporu Gereklidir:Yapı kullanım izni olmayan yapılarda bağımsız bölümlere su, elektrik, doğalgaz  ve telefon bağlantısı yapılmaz. Hukuka aykırı da olsa yapılabilmektedir fakat belediyelerin her an problem çıkarabileceğini unutmamak gerekir. Bu da ciddi anlamda bir sıkıntıdır.Kat Mülkiyetine Geçiş İçin İskan Raporu Gereklidir:İskan ruhsatı olmayan yer kat mülkiyetine dönüştürülemez.
Telefon
WhatsApp